Điều khoản và điều kiện

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện quản lý việc bạn sử dụng trang web này:

– Khi truy cập trang web này, người sử dụng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện. Nếu người sử dụng không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện hoặc bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện, vui lòng không truy cập.

– Người sử dụng phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng trang web này. Việc sử dụng trang web này và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đã bảo đảm người sử dụng đã đủ 18 tuổi.

Giấy phép sử dụng trang web

Trừ khi có quy định khác, Oh Vacation và/hoặc nhà cung cấp bản quyền là chủ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ trong các trang web và các tài liệu trên trang web. Theo các giấy phép dưới đây, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu.

Người sử dụng có thể xem, tải về nhằm mục địch lưu trữ, và in các trang từ website cho mục đích sử dụng cá nhân, tùy thuộc vào các hạn chế nêu ra dưới đây và các mục khác trong các Điều khoản và Điều kiện.

Người sử dụng không được:

– Tái xuất bản tài liệu từ trang web này (bao gồm cả đưa lên trên một trang web khác);

– Bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép phụ cho các tài liệu của trang web;

– Hiển thị bất kỳ tài liệu nào lấy từ trang web trước công chúng;

– Mô phỏng, nhân bản, sao chép hoặc khai thác tài liệu trên trang web này cho mục đích thương mại;

– Chỉnh sửa hoặc thay đổi đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web; hoặc là

– Phân phối tài liệu lấy từ trang web (ngoại trừ nội dung cụ thể và được phép phân phối). Nội dung cụ thể được phép phân phối chỉ được lưu hành trong nội bộ công ty/ tổ chức.

Đồng ý sử dụng

Người sử dụng không được sử dụng trang web dưới các hình thức gây hại hoặc có thể gây hại hoặc làm suy giảm tính hiệu lực hoặc tính truy cập của trang web; hoặc dưới các hình thức bất hợp pháp, trái pháp luật, lừa đảo với mục đích/ hành động gây hại.

Người sử dụng không được dùng trang web để sao chép, lưu trữ, phát động, truyền đạt, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất cứ tài liệu bao gồm (hoặc lien kết với) các phần mềm gián điệp, vi-rút, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit hoặc các phần mềm độc hại khác.

Người sử dụng không được tiến hành bất cứ hệ thống hoặc hoạt động thu thập dữ liệu tự động (bao gồm scaping không giới hạn, khai phá hoặc trích xuất dữ liệu và thu hoạch dữ liệu) lien quan đến trang web này mà không có sự đồng ý trên văn bản từ Oh Vacation

Người sử dụng không được dùng trang web này cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào mà không có sự đồng ý trên văn bản từ Oh Vacation

Giới hạn truy cập

Một số khu vực của trang web này bị hạn chế truy cập. Oh Vacation có quyền hạn chế quyền truy cập vào các khu vực khác của trang web này, hoặc toàn bộ trang web, thuộc quyền của Oh Vacation

Nếu Oh Vacation cung cấp cho người sử dụng một tài khoản và mật khẩu và cho phép truy cập vào khu vực hạn chế của trang web này hoặc nội dung hoặc các dịch vụ khác, người sử dụng phải đảm bảo rằng các tài khoản người dùng và mật khẩu sẽ được giữ bí mật.

Oh Vacation có thể toàn quyền vô hiệu hóa tài khoản người dùng và mật khẩu trong Oh Vacation mà không cần thông báo hay giải thích.

Nội dung người dùng

Trong các Điều khoản và Điều kiện, “nội dung người dùng” nghĩa là các tài liệu (bao gồm văn bản giới hạn, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video và tài liệu nghe nhìn) mà người sử dụng gửi đến trang web với bất kỳ mục đích gì.

Người sử dụng đồng ý cho Oh Vacation sử dụng, sao chép, mô phỏng, xuất bản, dịch và phân phối rộng rãi trên toàn thế giới, không thu hồi, không độc quyền, không tiền giấy phép bản quyền các nội dung người dùng trên các phương tiện truyền thông hiện tại hoặc tương lai. Người sử dụng đồng ý cho Oh Vacation quyền được cấp phép các quyền hạn và quyền được kiện vi phạm về các quyền hạn này.

Nội dung sử dụng không được bất hợp pháp hoặc trái pháp luật, không được xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba, và không có khả năng dẫn đến các hành động pháp lý chống lại người sử dụng hoặc Oh Vacation hoặc một bên thứ ba (trong mỗi trường hợp theo luật áp dụng).

Người sử dụng không được đăng bất kỳ nội dung người dùng nào đang hoặc đã từng là chủ đề của bất kỳ thủ tục pháp lý bị đe dọa hoặc thực tế hoặc khiếu nại tương tự khác đến trang web.

Oh Vacation có quyền chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào gửi đến trang web này, hoặc được lưu trữ trên các máy chủ Oh Vacation, hoặc tổ chức hoặc công bố trên trang web này.

Mặc dù các quyền hạn của Oh Vacation theo các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến nội dung của người dùng, Oh Vacation không thực hiện giám sát việc đăng các nội dung, hoặc công bố các nội dung như trên, lên trang web này.

Không bảo đảm

Trang web này được cung cấp “như là” không có bất kỳ đại diện hoặc nhà bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý. Oh Vacation không đại diện hoặc bảo đảm liên quan đến trang web này hoặc các thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này.

Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của văn bản trên đây, Oh Vacation không đảm bảo rằng:

– Trang web này sẽ liên tục khả dụng, hoặc khả dụng ở tất cả trang; hoặc

– Các thông tin trên trang web này được hoàn tất, đúng, chính xác hoặc không gây hiểu nhầm.

Không có thông tin nào trên trang web này cấu thành, hoặc là có nghĩa là để tạo thành, lời khuyên dưới mọi hình thức. Nếu người sử dụng cần tư vấn liên quan đến pháp lý, nên tham khảo ý kiến từ một chuyên gia thích hợp.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Oh Vacation sẽ không chịu trách nhiệm đối với người sử dụng (cho dù theo luật pháp của hợp đồng, luật dân sự hay các luật pháp khác) liên quan đến nội dung, hay sử dụng, hoặc liên quan đến trang web này:

– Trong phạm vi mà các trang web được cung cấp miễn phí, cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp;

– Cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả; hoặc là

– Cho bất kỳ tổn thất kinh doanh, mất doanh thu, thu nhập, lợi nhuận hay tiết kiệm dự kiến, mất hợp đồng hoặc các mối quan hệ kinh doanh, mất uy tín hoặc danh tiếng, hoặc mất mát hoặc sự hư hỏng của thông tin hoặc dữ liệu.

Các giới hạn trách nhiệm pháp lý áp dụng ngay cả khi Oh Vacation đã được thông báo rõ ràng về các tổn thất dự kiến.

Các trường hợp ngoại lệ

Không có bất cứ điều nào từ trang web từ chối trách nhiệm sẽ loại trừ hoặc hạn chế bất kỳ sự đảm bảo nào của pháp luật mà sự đảm bảo đó là trái pháp luật để loại trừ hoặc hạn chế; và không có bất cứ điều nào từ trang web từ chối trách nhiệm sẽ loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của Oh Vacation đối với:

– Tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất từ Oh Vacation hoặc

– Vấn đề bất hợp pháp hoặc trái pháp luật cho Oh Vacation để loại trừ hoặc hạn chế, hoặc tìm cách hoặc có ý định loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của mình.

Tính hợp lý

Khi sử dụng trang web này, người sử dụng đồng ý rằng các loại trừ và giới hạn trách nhiệm được nêu trong trang web từ chối trách nhiệm này là hợp lý.

Nếu người sử dụng không nghĩ rằng các Điều khoản và Điều kiện trên không hợp lý, vui lòng không sử dụng trang web này.

 Các bên khác

Người sử dụng chấp nhận rằng, như một thực thể trách nhiệm hữu hạn, OVC có lợi ích trong việc hạn chế trách nhiệm cá nhân của cán bộ và nhân viên của mình. Người sử dụng đồng ý không mang lại bất kỳ khiếu nại cá nhân nào chống lại cán bộ hoặc người lao động đối với bất kỳ chịu đựng tổn hại nào trong thời gian truy cập vào các trang web.

Không ảnh hưởng đến các Điều khoản và Điều kiện trên, người sử dụng đồng ý rằng những hạn chế của các bảo đảm và trách nhiệm pháp lý được nêu trong trang web từ chối trách nhiệm này sẽ bảo vệ cán bộ, nhân viên, đại lý, công ty con, các chuyển nhượng và các nhà thầu phụ của OVC

Quy định không được thực hiện

Nếu bất kỳ điều khoản nào của trang web từ chối trách nhiệm này, hoặc được tìm thấy, không thể thực hiện theo pháp luật được áp dụng, sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định khác của trang web từ chối trách nhiệm này.

Sự bồi thường

Người sử dụng đồng ý bồi thường OVC và cam kết giữ sự bồi thường cho OVC đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, công nợ và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và bất kỳ khoản tiền nào chi trả bởi OVC cho một bên thứ ba trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc tranh chấp theo lời khuyên của các cố vấn pháp lý của OVC) phát sinh hoặc gánh chịu bởi OVC phát sinh bất kỳ do người sử dụng vi phạm bất kỳ Điều khoản  nào trong các Điều khoản và Điều kiện, hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại rằng người sử dụng đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện .

Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của OVC theo các Điều khoản và Điều kiện, nếu người sử dụng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện bằng bất kỳ cách nào, OVC có thể hành động khi thấy cần thiết để đối phó với các hành vi vi phạm, kể cả đình chỉ truy cập của người sử dụng vào trang web, cấm người sử dụng truy cập vào trang web, ngăn chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của người sử dụng truy cập vào các trang web, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của người sử dụng để yêu cầu chặn truy cập vào trang web và/hoặc đưa ra thủ tục tố tụng của tòa án chống lại người sử dụng.

Biến thể

OVC có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện từ theo thời gian. Điều khoản và Điều kiện sửa đổi sẽ được áp dụng cho việc sử dụng các trang web này, kể từ ngày công bố các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi trên trang web này. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo người sử dụng đã quen thuộc với phiên bản hiện tại.

Chuyển giao

OVC có thể chuyển nhượng, hợp đồng phụ hoặc thực hiện giao dịch với quyền và/hoặc nghĩa vụ của OVC theo các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo hoặc được sự đồng ý của người sử dụng.

Người sử dụng không có quyền chuyển nhượng, hợp đồng phụ hoặc thực hiện giao dịch với quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện

Hiệu lực từng phần

Nếu một quy định trong các Điều khoản và Điều kiện được xác định bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác là trái pháp luật và / hoặc không thể thi hành, các quy định khác sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nếu bất kỳ Điều khoản trái pháp luật và / hoặc không thể thực thi sẽ là hợp pháp hoặc thực thi nếu một phần của nó đã bị xóa, phần đó sẽ được coi là bị xóa, và phần còn lại của những Điều khoản đó vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản và Điều kiện cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và OVC liên quan đến việc sử dụng trang web này, và thay thế mọi thoả thuận trước đó trong sự tôn trọng của việc sử dụng trang web này.

 Quyền lực pháp lý

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật Việt Nam, và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ phải chịu phán quyết của tòa án thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đăng ký và ủy quyền

Website  được đăng ký với Oh Vacation với số đăng ký là: của Việt Nam

 

 

DISCOVER A NEW WAY TO ENJOY YOUR DREAM HOLIDAYS

Join OH VACATION and enjoy our holiday at Carinae, Naman Retreat or exchange for a holiday at luxurious resorts all over the world with exclusive services, wonderful experiences and more!