Chính sách bảo mật

Chính sách về Website và Cookie

Giới thiệu

Đây là chính sách bảo mật của website thuộc Công ty TNHH OH VACATION. Vui lòng đọc kỹ chính sách này, nếu Quý vị đồng ý gửi thông tin qua website cho chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ sử dụng các thông tin đó một cách phù hợp với chính sách.

Chúng tôi thu thập một số thông tin cơ bản của Quý vị khi Quý vị truy cập vào website của chúng tôi. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của việc giữ bảo mật và thông báo đến Quý vị cách chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin đó.

Chúng tôi có thể sửa đổi bổ sung chính sách để phù hợp với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh, website hoặc luật bảo vệ dữ liệu cũng như về mặt pháp lý. Do đó chúng tôi đề nghị Quý vị nên thường xuyên xem lại chính sách này để kịp thời nắm bắt các điều khoản trong chính sách.

Chính sách này chỉ áp dụng cho website của chúng tôi; nếu Quý vị truy cập vào một liên kết không thuộc website hoặc rời khỏi trang của chúng tôi thì chính sách này sẽ không có hiệu lực.

Chính sách này trình bày (1) giới thiệu về chúng tôi (2) những thông tin chúng tôi thu thập (3) cách chúng tôi sử dụng thông tin (4) tìm hiểu thêm.

Giới thiệu về chúng tôi

Website này được cung cấp bởi Oh Vacation. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ 19006967

 

Những thông tin chúng tôi thu thập

Các thông tin từ Quý vị mà chúng tôi thu thập được:

  • khi Quý vị  hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến,
  • thông qua “cookie” khi Quý vị sử dụng trang của chúng tôi, và
  • dưới hình thức “dữ liệu truy cập”.

Biểu mẫu trực tuyến

Thông thường, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho Quý vị dưới các hình thức liên quan. Ví dụ, nếu Quý vị sử dụng các biểu mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ thu thập Tên, Họ, địa chỉ Email, Ngày sinh và nội dung yêu cầu,… Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý yêu cầu của Quý vị một cách hiệu quả hơn.

Trường hợp chúng tôi yêu cầu thêm thông tin để cải thiện dịch vụ, ngoài các thông tin cơ bản như trên thì các câu trả lời của Quý vị là tự nguyện và Quý vị có quyền không cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi.

Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính từ các trang khi Quý vị truy cập để giúp trang đó “ghi nhớ” Quý vị là ai. Nói chung, cookie chỉ hiển thị cho các website xử lý chúng, chứ không dành cho các trang khác. “Xử lý” nghĩa là quá trình thực hiện trên ổ đĩa cứng máy tính của Quý vị.

Những Cookie được sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie trên website này để giúp Quý vị điều hướng một cách hiệu quả, thực hiện một số chức năng nhất định và thu thập số liệu thống kê của trang. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào, mà chỉ cho phép chúng tôi nhận dạng người dùng mà không cần sự cho phép của Quý vị.

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp (bên thứ 3) thay mặt chúng tôi thiết lập cookie để cung cấp dịch vụ. Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin về cookie được sử dụng bởi các nhà cung cấp này, cũng như các thông tin về cách bỏ chọn, vui lòng xem thêm thông tin trong bảng bên dưới.

Xin lưu ý rằng việc chặn cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của website oh vacation cũng có nghĩa rằng các đặc tính quan trọng sẽ không thể hoạt động hiệu quả. Chúng tôi khuyến nghị Quý vị cho phép cookie từ website này để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh cho Quý vị.

Để giúp Quý vị đưa ra quyết định đúng đắn, chúng tôi đã phân loại các cookie được sử dụng trên website này thành hai loại:

  • Cookie cần thiết– những cookie này là cơ sở đảm bảo cho website hoạt động chính xác
  • Cookie tùy chọn– những cookie này giúp chúng tôi theo dõi cách Quý vị sử dụng website để chúng tôi cải thiện thông tin và mang đến những trải nghiệm tốt cho Quý vị. Chúng còn có thể cung cấp thêm các tính năng bởi các nhà cung cấp thứ ba để cho phép Quý vị chia sẻ rộng rãi nội dung hoặc các bình luận trên website này.

 

Cách quản lý và xóa cookie

Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân trừ khi Quý vị đồng ý cung cấp. Tuy nhiên, nếu Quý vị muốn chặn hoặc khóa cookie từ website này, hoặc từ một website khác, Quý vị có thể thực hiện thông qua các thiết lập trình duyệt của Quý vị. Các chức năng Trợ giúp trên trình duyệt sẽ hướng dẫn cho Quý vị cách thực hiện.

Ngoài ra, Quý vị có thể truy cập vào trang www.aboutcookie.org  chứa những thông tin bao quát về cách thực hiện trên các loại trình duyệt khác nhau. Quý vị sẽ tìm thấy chi tiết cách xóa cookie khỏi máy tính cũng như những thông tin chung về cookie.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện trên trình duyệt của điện thoại di động, vui lòng tham khảo hướng dẫn trên điện thoại của Quý vị.

Chúng tôi không sử dụng “phần mềm gián điệp”, chúng là lỗi web hoặc các kí hiệu ẩn danh hoặc những thiết bị tương tự để truy cập vào thông tin, lưu trữ các thông tin ẩn hoặc theo dõi hoạt động của Quý vị.

 

Dữ liệu truy cập

Chúng tôi lưu trữ giữ liệu truy cập được đăng nhập tự động bởi máy chủ, bao gồm địa chỉ IP của Quý vị, địa chỉ website mà Quý vị truy cập trước và sau khi ghé thăm website của chúng tôi, cùng những trang Quý vị đã xem trên website chúng tôi. Chúng tôi không lưu trữ hay phân tích dữ liệu cá nhân theo cách nhận diện cá nhân. Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics để thống kê website – tham khảo phần “Cookie” ở trên để biết thêm thông tin.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của Quý vị để cung cấp các hỗ trợ liên quan, thông tin, nội dung và các dịch vụ mà Quý vị yêu cầu. Nếu bất kỳ liên lạc nào của chúng tôi dẫn đến hoạt động tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ cần phải có sự đồng ý riêng của Quý vị theo pháp luật.

Chúng tôi sẽ lưu Quý vị vào danh sách gửi thư cho đến khi Quý vị yêu cầu chúng tôi không liên lạc với Quý vị nữa. Tìm hiểu thêm các chi tiết sau đây về cách bỏ chọn việc nhận thư từ chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Quý vị cho các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định.

Các nhà cung cấp sẽ thay chúng tôi xử lý thông tin của Quý vị. Chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ CNTT, họ sẽ có quyền truy cập phụ vào thông tin của Quý vị, nhưng phải thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi và giữ bảo mật cho thông tin của Quý vị.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Quý vị cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý khi được yêu cầu

Chúng tôi cũng có thể sẽ tiết lộ thông tin của Quý vị với một bên thứ ba trong trường hợp tố tụng pháp lý hoặc đe dọa hay khi pháp luật yêu cầu.

Thông tin của Quý vị sẽ không bị tiết lộ hoặc chia sẻ với bất cứ ai ngoại trừ các trường hợp đã nêu rõ ở trên.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi chỉ cho phép những cá nhân, nhà thầu có thẩm quyền được truy cập vào thông tin của Quý vị.

Chúng tôi sẽ luôn giữ bảo mật thông tin của Quý vị bằng các biện pháp kỹ thuật trước những hành vi xâm phạm thông tin trái pháp luật và chống lại việc tình cờ bị mất, hủy hoặc hỏng thông tin.

Tìm hiểu thêm

Quý vị có thể yêu cầu ngưng nhận các tài liệu vào bất cứ lúc nào bằng gửi thư đến địa chỉ trên trang Liên hệ với chúng tôi hoặc email. Vui lòng nêu rõ mong muốn của Quý vị.

Chính sách về Website và Cookie

 

Giới thiệu

Đây là chính sách bảo mật của website thuộc Công ty TNHH OH VACATION. Vui lòng đọc kỹ chính sách này, nếu Quý vị đồng ý gửi thông tin qua website cho chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ sử dụng các thông tin đó một cách phù hợp với chính sách.

Chúng tôi thu thập một số thông tin cơ bản của Quý vị khi Quý vị truy cập vào website của chúng tôi. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của việc giữ bảo mật và thông báo đến Quý vị cách chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin đó.

Chúng tôi có thể sửa đổi bổ sung chính sách để phù hợp với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh, website hoặc luật bảo vệ dữ liệu cũng như về mặt pháp lý. Do đó chúng tôi đề nghị Quý vị nên thường xuyên xem lại chính sách này để kịp thời nắm bắt các điều khoản trong chính sách.

Chính sách này chỉ áp dụng cho website của chúng tôi; nếu Quý vị truy cập vào một liên kết không thuộc website hoặc rời khỏi trang của chúng tôi thì chính sách này sẽ không có hiệu lực.

Chính sách này trình bày (1) giới thiệu về chúng tôi (2) những thông tin chúng tôi thu thập (3) cách chúng tôi sử dụng thông tin (4) tìm hiểu thêm.

Giới thiệu về chúng tôi

Website này được cung cấp bởi Oh Vacation. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ 19006967

 

Những thông tin chúng tôi thu thập

Các thông tin từ Quý vị mà chúng tôi thu thập được:

  • khi Quý vị  hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến,
  • thông qua “cookie” khi Quý vị sử dụng trang của chúng tôi, và
  • dưới hình thức “dữ liệu truy cập”.

Biểu mẫu trực tuyến

Thông thường, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho Quý vị dưới các hình thức liên quan. Ví dụ, nếu Quý vị sử dụng các biểu mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ thu thập Tên, Họ, địa chỉ Email, Ngày sinh và nội dung yêu cầu,… Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý yêu cầu của Quý vị một cách hiệu quả hơn.

Trường hợp chúng tôi yêu cầu thêm thông tin để cải thiện dịch vụ, ngoài các thông tin cơ bản như trên thì các câu trả lời của Quý vị là tự nguyện và Quý vị có quyền không cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi.

Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính từ các trang khi Quý vị truy cập để giúp trang đó “ghi nhớ” Quý vị là ai. Nói chung, cookie chỉ hiển thị cho các website xử lý chúng, chứ không dành cho các trang khác. “Xử lý” nghĩa là quá trình thực hiện trên ổ đĩa cứng máy tính của Quý vị.

Những Cookie được sử dụng

Chúng tôi sử dụng cookie trên website này để giúp Quý vị điều hướng một cách hiệu quả, thực hiện một số chức năng nhất định và thu thập số liệu thống kê của trang. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào, mà chỉ cho phép chúng tôi nhận dạng người dùng mà không cần sự cho phép của Quý vị.

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp (bên thứ 3) thay mặt chúng tôi thiết lập cookie để cung cấp dịch vụ. Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin về cookie được sử dụng bởi các nhà cung cấp này, cũng như các thông tin về cách bỏ chọn, vui lòng xem thêm thông tin trong bảng bên dưới.

Xin lưu ý rằng việc chặn cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của website oh vacation cũng có nghĩa rằng các đặc tính quan trọng sẽ không thể hoạt động hiệu quả. Chúng tôi khuyến nghị Quý vị cho phép cookie từ website này để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh cho Quý vị.

Để giúp Quý vị đưa ra quyết định đúng đắn, chúng tôi đã phân loại các cookie được sử dụng trên website này thành hai loại:

  • Cookie cần thiết– những cookie này là cơ sở đảm bảo cho website hoạt động chính xác
  • Cookie tùy chọn– những cookie này giúp chúng tôi theo dõi cách Quý vị sử dụng website để chúng tôi cải thiện thông tin và mang đến những trải nghiệm tốt cho Quý vị. Chúng còn có thể cung cấp thêm các tính năng bởi các nhà cung cấp thứ ba để cho phép Quý vị chia sẻ rộng rãi nội dung hoặc các bình luận trên website này.

 

Cách quản lý và xóa cookie

Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân trừ khi Quý vị đồng ý cung cấp. Tuy nhiên, nếu Quý vị muốn chặn hoặc khóa cookie từ website này, hoặc từ một website khác, Quý vị có thể thực hiện thông qua các thiết lập trình duyệt của Quý vị. Các chức năng Trợ giúp trên trình duyệt sẽ hướng dẫn cho Quý vị cách thực hiện.

Ngoài ra, Quý vị có thể truy cập vào trang www.aboutcookie.org  chứa những thông tin bao quát về cách thực hiện trên các loại trình duyệt khác nhau. Quý vị sẽ tìm thấy chi tiết cách xóa cookie khỏi máy tính cũng như những thông tin chung về cookie.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện trên trình duyệt của điện thoại di động, vui lòng tham khảo hướng dẫn trên điện thoại của Quý vị.

Chúng tôi không sử dụng “phần mềm gián điệp”, chúng là lỗi web hoặc các kí hiệu ẩn danh hoặc những thiết bị tương tự để truy cập vào thông tin, lưu trữ các thông tin ẩn hoặc theo dõi hoạt động của Quý vị.

 

Dữ liệu truy cập

Chúng tôi lưu trữ giữ liệu truy cập được đăng nhập tự động bởi máy chủ, bao gồm địa chỉ IP của Quý vị, địa chỉ website mà Quý vị truy cập trước và sau khi ghé thăm website của chúng tôi, cùng những trang Quý vị đã xem trên website chúng tôi. Chúng tôi không lưu trữ hay phân tích dữ liệu cá nhân theo cách nhận diện cá nhân. Chúng tôi chỉ sử dụng Google Analytics để thống kê website – tham khảo phần “Cookie” ở trên để biết thêm thông tin.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của Quý vị để cung cấp các hỗ trợ liên quan, thông tin, nội dung và các dịch vụ mà Quý vị yêu cầu. Nếu bất kỳ liên lạc nào của chúng tôi dẫn đến hoạt động tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ cần phải có sự đồng ý riêng của Quý vị theo pháp luật.

Chúng tôi sẽ lưu Quý vị vào danh sách gửi thư cho đến khi Quý vị yêu cầu chúng tôi không liên lạc với Quý vị nữa. Tìm hiểu thêm các chi tiết sau đây về cách bỏ chọn việc nhận thư từ chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Quý vị cho các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định.

Các nhà cung cấp sẽ thay chúng tôi xử lý thông tin của Quý vị. Chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ CNTT, họ sẽ có quyền truy cập phụ vào thông tin của Quý vị, nhưng phải thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi và giữ bảo mật cho thông tin của Quý vị.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Quý vị cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý khi được yêu cầu

Chúng tôi cũng có thể sẽ tiết lộ thông tin của Quý vị với một bên thứ ba trong trường hợp tố tụng pháp lý hoặc đe dọa hay khi pháp luật yêu cầu.

Thông tin của Quý vị sẽ không bị tiết lộ hoặc chia sẻ với bất cứ ai ngoại trừ các trường hợp đã nêu rõ ở trên.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi chỉ cho phép những cá nhân, nhà thầu có thẩm quyền được truy cập vào thông tin của Quý vị.

Chúng tôi sẽ luôn giữ bảo mật thông tin của Quý vị bằng các biện pháp kỹ thuật trước những hành vi xâm phạm thông tin trái pháp luật và chống lại việc tình cờ bị mất, hủy hoặc hỏng thông tin.

Tìm hiểu thêm

Quý vị có thể yêu cầu ngưng nhận các tài liệu vào bất cứ lúc nào bằng gửi  email tới info@ohvacation.com. Vui lòng nêu rõ mong muốn của Quý vị.

DISCOVER A NEW WAY TO ENJOY YOUR DREAM HOLIDAYS

Join OH VACATION and enjoy our holiday at Carinae, Naman Retreat or exchange for a holiday at luxurious resorts all over the world with exclusive services, wonderful experiences and more!